Bộ quà tặng

Hộp quà tặng gồm 4 sản phẩm

Hộp quà tặng gồm 4 sản phẩm

Giá:
Disan là sản phẩm tạo ra từ nỗ lực sưu tầm, nghiên cứu và ứng dụng các bài thuốc cổ phương trong tài liệu di sản văn hóa phi vật thể quí hiếm triều Nguyễn của Thái Y Viện ngự trị cho nhà vua cùng hơn 40 năm tâm huyết phát triển và kiểm nghiệm của
Nghệ nhân nhân dân – Y Sư Thích Tuệ Tâm.