Hộp quà tặng gồm 4 sản phẩm

1 Bổ Khí Tăng Lực Hoàn
3 hộp thảo dược, được tùy chọn trong các loại

  • Dưỡng Tâm An Thần,
  • Định Áp Thảo Dược
  • Giảm Cân Thảo Mộc
Giá:
  • Tinh hoa ngự dược

  • Disan là sản phẩm tạo ra từ nỗ lực sưu tầm, nghiên cứu và ứng dụng các bài thuốc cổ phương trong tài liệu di sản văn hóa phi vật thể quí hiếm triều Nguyễn của Thái Y Viện ngự trị cho nhà vua cùng hơn 40 năm tâm huyết phát triển và kiểm nghiệm của Nghệ nhân nhân dân – Y Sư Thích Tuệ Tâm.

  • Được sản xuất với công nghệ và dây chuyền hiện đại nhằm gìn giữ và phát triên tinh hoa di sản Đông Y Việt