Sứ mệnh

Trước những giá trị tuyệt vời của nền Y học cổ truyền dân tộc đang dần mai một, những bài thuốc quý không còn được sử dụng rộng rãi trong điều trị bệnh và nâng cao sức khỏe cũng như niềm tin của thế hệ trẻ về nền y học cổ truyền ngày một mất đi, Dự án Disan – “Di Sản” ra đời từ nhằm hướng đến sứ mệnh góp một phần công sức trong việc kế thừa và phát huy các giá trị tinh hoa Y học dân tộc.